Badanie USG tarczycy

USG tarczycy to badanie wykonywane za pomocą ultrasonografu, którego zadaniem jest ocena rozmiary tarczycy i przytarczyc, a także stanu tych gruczołów i ich struktury. Badanie USG tarczycy i przytarczyc jest badaniem całkowicie bezbolesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym. Przeprowadza się je w warunkach gabinetu zabiegowego lub lekarskiego, przy użyciu aparatu UGS wyposażonego w odpowiednią głowicę.

Wskazania do przeprowadzenia badania diagnostycznego USG tarczycy i przytarczyc

Badanie USG tarczycy i przytarczyc w większości przypadków przyjmuje formę badania uzupełniającego w przypadku nieprawidłowych wyników TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO i –TG. Wśród innych wskazań do przeprowadzenia badania ultrasonograficznego w obrębie tarczycy i przytarczyc wymienić można:

– zmiany wyczuwalne palpacyjnie ( guzki, powiększenie gruczołu)

– nieprawidłowe wyniki badań hormonalnych tarczycy

– ryzyko choroby nowotworowej tarczycy  ( np. występowania raka tarczycy w rodzinie)

– guzki zdiagnozowane wcześniej ( monitorowanie tempa wzrostu guzków)

– zdiagnozowany nowotwór tarczycy ( ocena węzłów chłonnych otaczających tarczycę pod kątem obecności przerzutów)

– po leczeniu operacyjnym nowotworu tarczycy ( w celu wykluczenia nawrotu choroby)

– podejrzenia chorób zapalnych tarczycy ( np. choroba Hashimoto)

Badanie USG tarczycy regularnie przeprowadza się także u pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami tarczycy oraz osób po usunięciu guzów i nowotworu tarczycy. Badanie ma na celu monitorowanie postępowania choroby i/lub występowania ewentualnych nawrotów w przypadku guzów i zmian nowotworowych.

Przygotowanie do badania USG

USG tarczycy to jedno z tych badań diagnostycznych, które nie wiąże się z koniecznością specjalnego przygotowania pacjenta przed badaniem. Idąc na badanie warto jednak pamiętać o odpowiednim ubiorze oraz zdjęciu z szyi wszelkiej biżuterii.