PROFILAKTYKA WTÓRNA

Mając na uwadze zdrowie i szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, postanowiłyśmy przebadać kobiety w Zabrzu. W 2019 zaczęłyśmy od Oddziału ZUS, gdzie zgłosiło się 185 kobiet, które zdecydowały się na profilaktyczne , BEZPŁATNE  badanie USG piersi. U 95 zbadanych wykryto zmiany patologiczne.

Następnie  przebadałyśmy w 2019 09-12 chętne  kobiety  z UM w Zabrzu . Zgłosiło  się  71  kobiet , u 33 zbadanych  wykryto  zmiany  patologiczne 

Ze statystyk wynika, że profilaktyczne badania USG piersi pozwalają na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie raka piersi oraz zmniejszenie ryzyka cierpienia kobiety związanego z amputacją piersi, wynikającą ze zbyt późnego rozpoznania choroby. Średnio co 15 minut rak piersi diagnozowany jest u kolejnej Polki. Oznacza to 35 nowych zachorowań dziennie, 18 tys. rocznie. Na raka piersi każdego roku umiera około 5 tys. kobiet.

 

Wiemy z własnego doświadczenia, że kobiety zajmujące się zdrowiem całej rodziny myślą o sobie na końcu i nigdy nie mają czasu dla siebie.

Chcemy to zmienić.

Similar blogs

Nadal pracujemy!

Nadal pracujemy!

Bezpłatne badania USG PIERSI.

Bezpłatne badania USG PIERSI.